اطلاعیه

با توجه به افزایش مصرف گاز و برق در بخش خانگی و تجاری و محدودیت در تأمین سوخت نیروگاه ها، احتمال بروز خاموشی در برخی از مناطق به ویژه مناطق شمالی و سردسیر کشور وجود دارد.

از هموطنان عزیز درخواست می شود با کاهش ۱۰ درصد مصرف گاز و برق، صنعت برق را در تأمین برق مطمئن و پایدارِ تمام نقاط کشور یاری نمایند.

روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی