به مناسبت هفته محیط زیست : دیدار رئیس و کارکنان اداره محیط زیست با فرماندار شهرستان خوی

به گزارش روابط عمومی فرمانداری خوی، به مناسبت هفته محیط زیست رئیس و کارکنان اداره محیط زیست با معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان خوی دیدار و گفتگو نمودند.

عابدی معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان خوی در این دیدار با اشاره به اهمیت حفظ محیط زیست اظهار داشت : محیط زیست فقط مختص انسانها نیست بلکه متعلق به همه موجودات زنده است ولی متاسفانه بشر با دخالت در چرخه محیط زیست و بهره برداری های بیش از اندازه، صدمات جدی به آن وارد کرده است و هم اکنون نیز خود از آسیب های آن در امان نیست و وقوع سیل های ویرانگر در ابتدای امسال از جمله آسیب هایی است که به علت تخریب محیط زیست دامن گیر انسان ها شده است.

وی با بیان اینکه حیات انسان وابسته به محیط زیست است افزود : ما باید از اجزاء تشکیل دهنده طبیعت، جانوران و گیاهان به طور کامل حفاظت و صیانت کنیم و این در درجه اول به نفع خود مردم است.

عابدی در ادامه بر لزوم اطلاع رسانی در حوزه محیط زیست تأکید نموده و تصریح کرد : اداره محیط زیست می تواند با اطلاع رسانی عواقب تخریب طبیعت در راستای آگاهی بخشی و افزایش علاقه مندی مردم به حفظ محیط زیست نقش مهمی ایفا نماید.

در این دیدار رئیس اداره محیط زیست شهرستان خوی گزارش کامل و مبسوطی از عملکرد اداره در سال 97 ارائه نمود.