بازدید معاون پارلمانی رئیس جمهور از منابع تامین آب شرب

به گزارش روابط عمومی فرمانداری خوی، دکتر سید محمد حسینی معاون پارلمانی رئیس جمهور از طرح تامین آب شرب شهرک ولیعصر بازدید نمود.