بازدید سرپرست فرمانداری شهرستان خوی از حوزه‌های برگزاری آزمون سراسری سال ۹۹

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان خوی، سرپرست فرمانداری شهرستان خوی و اعضای ستاد پیشگیری از کرونا از نحوه رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی در حوزه‌های برگزاری آزمون سراسری بازدید نمودند.

رعایت فاصله فیزیکی و ضدعفونی نمودن صندلی‌ها ، توزیع بسته‌های بهداشتی، جلوگیری از تجمع افراد در محل برگزاری آزمون، داشتن تهویه مناسب و جریان هوا، حضور کارشناسان بهداشت در تمامی مراکز و در دسترس بودن مواد ضدعفونی و شستشوی دست‌ها از مواردی است که تمامی مراکز ملزم به رعایت آن هستند.‌