شهادت امام زین العابدین (ع) وارث نهضت عاشورا، را تسلیت باد.

شهادت امام زین العابدین (ع) وارث نهضت عاشورا، را تسلیت باد.