بازدید وزیر صمت، استاندار آذربایجان غربی، نماینده مردم در مجلس و فرماندار ویژه شهرستان خوی از کارخانه نساجی و طرح توسعه آن

به گزارش روابط عمومی فرمانداری خوی، وزیر صمت، استاندار آذربایجان غربی، نماینده مردم در مجلس و فرماندار ویژه شهرستان خوی از کارخانه نساجی و طرح توسعه آن بازدید نمود.

گفتنی است طرح توسعه کارخانه نساجی با اعتبار ۷۱۰۰ میلیارد ریال در حال اجرا میباشد که در صورت بهره برداری برای ۱۲۰۰ نفر اشتغالزایی ایجاد میشود.