بازدید فرماندار شهرستان خوی از نحوه مدیریت هوشمند محدودیت ها در ورودی و خروجی های شهر در پلیس راه خوی- سلماس و سه راهی ایواوغلی و قدردانی از زحمات نیروهای انتظامی، پلیس راه و بسیج

به گزارش روابط عمومی فرمانداری خوی، فرماندار شهرستان خوی از نحوه مدیریت هوشمند محدودیت ها در ورودی و خروجی های شهر در پلیس راه خوی- سلماس و سه راهی ایواوغلی و قدردانی از زحمات نیروهای انتظامی، پلیس راه و بسیج بازدید نمود.