معرفی رئیس جدید کتابخانه عمومی شهرستان خوی

به گزارش روابط عمومی فرمانداری خوی، با حضور معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان خوی  و مدیرکل کتابخانه های عمومی استان آقای هادی درستی بعنوان رئیس جدید این نهاد معرفی شد.