برگزاری جلسه کارگروه سلامت و امنیت غذایی با حضور معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرماندارخوی

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان خوی، جلسه کارگروه سلامت و امنیت غذایی با حضور معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرماندارخوی و اعضای این کارگروه برگزار شد.

در این جلسه در خصوص راهکارهای پیشگیری از ورود ویروس کرونا تصمیمات لازم اتخاذ گردید.