بازدید فرماندار ویژه شهرستان خوی از ساختمان در حال احداث پزشکی قانونی

به گزارش روابط عمومی فرمانداری خوی،  فرماندار ویژه شهرستان خوی  از ساختمان در حال احداث پزشکی قانونی بازدید نمود.

وی در این بازدید در جریان موانع و مشکلات احداث این ساختمان قرار گرفت.