برگزاری جلسه شورای تامین مسکن شهرستان خوی

به گزارش روابط عمومی فرمانداری خوی، جلسه شورای تامین مسکن با حضور معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان خوی با محوریت برررسی مسائل و مشکلات و تامین زیرساخت های مساکن مهر برگزار شد.