فرارسیدن ۷ مهر؛ روز ملی آتش نشانی و خدمات ایمنی بر همه ی تلاشگران فداکار و سخت کوش آتش نشانی گرامی باد.

فرارسیدن ۷ مهر؛ روز ملی آتش نشانی و خدمات ایمنی بر  همه ی تلاشگران فداکار و سخت کوش آتش نشانی گرامی باد.