برگزاری جلسه کارگروه آرد و نان شهرستان خوی

به گزارش روابط عمومی فرماندار ویژه شهرستان خوی جلسه کارگروه آرد و نان شهرستان خوی با حضور فرماندار خوی و اعضای این کارگروه برگزار گردید. حسین عباسی در این جلسه با تاکید بر نظارت و بازدیدهای مستمر از واحدهای نانوایی، توجه ویژه به کیفیت نان مصرفی در راستای افزایش رضایت شهروندان را خواستار شد.
وی در پایان ضمن تقدیر از زحمات مدیر سابق شرکت غله خوی، برای سرپرست جدید این اداره آرزوی توفیق نمود.