مراسم تکریم و معارفه بخشدار مرکزی

 به گزارش روابط عمومی فرمانداری خوی، مراسم تکریم و معارفه بخشدار مرکزی با حضور فرماندار ویژه شهرستان خوی برگزار گردید.
 در این مراسم ضمن تقدیر از زحمات و خدمات آقای حسین جباری، آقای بخشعلی بایرام لو بعنوان بخشدار جدید مرکزی معرفی گردید.