بازدید سرپرست فرمانداری ویژه شهرستان خوی از مراکز درمانی در روز طبیعت

به گزارش روابط عمومی فرمانداری خوی، ذبیح اله کاظمی سرپرست فرمانداری ویژه شهرستان خوی همزمان با 13 فروردین و روز طبیعت، با حضور در اورژانس مراکز درمانی، ضمن تقدیر از کادر درمان، از مصدومین حادثه های این روز عیادت کرد.