آغاز واکسیناسیون گروه سالمندان در شهرستان خوی

به گزارش روابط عمومی فرمانداری خوی، همزمان با آغاز فاز دوم واکسیناسیون عمومی در کشور، واکسیناسیون گروه سالمندان به عنوان گروه آسیب پذیر به شکل نمادین در خانه سالمندان مهر کوثر با حضور فرماندار ویژه شهرستان خوی آغاز شد.