روند پیشرفت کریدور بزرگراهی غرب کشور در شمال آذربایجان‌غربی

تکمیل قسمتی دیگر از کریدور غرب در شمال استان با ساخت قطعه نهایی بزرگراه خوی _ ایواوغلی