بازدید فرماندار ویژه شهرستان خوی پایانه مرزی رازی

به گزارش روابط عمومی فرمانداری خوی، حسین عباسی فرماندار ویژه شهرستان خوی درجریان سفر به مرز رازی، از پایانه مرزی رازی بازدید نمود. وی در این بازدید ضمن نظارت بر اجرای پروتکل های بهداشتی مربوط به مترددین و مسافرین، بر اجرای هرچه دقیق تر این دستورالعمل های بهداشتی تاکید نمود.