بازدید فرماندار ویژه شهرستان خوی از طرح تغذیه مصنوعی سفره های آب زیر زمینی

به گزارش روابط عمومی فرمانداری خوی، حسین عباسی فرماندار ویژه شهرستان خوی از طرح تغذیه مصنوعی سفره های آب زیر زمینی بازدید نمود.