اطلاعیه

با توجه به اینکه وضعیت شهرهای آذربایجان غربی از تاریخ ۶ دیماه به شرح زیر:

۱- سردشت،شاهین دژ، مهاباد،بوکان، پیرانشهر، قره ضیاءالدین، پلدشت، شوط، اشنویه، تکاب،سلماس، سیه چشمه و نقده ( زرد)

۲- ارومیه، خوی، ماکو و میاندوآب ( نارنجی)
 
خواهد بود، لذا ضمن قدردانی از همکاری و همراهی مردم عزیز در رعایت دستورالعمل های بهداشتی و اجرای محدودیت های هوشمند، فرمانداران و مدیران دستگاه های مرتبط نسبت به اجرای محدویتهای ابلاغی ستاد ملی کرونا از جمله دورکاری ادارات، تردد خودروها و فعالیت اصناف متناسب با وضعیت نارنجی و زرد شهرها، اقدام نمایند.

کمیته امنیتی،اجتماعی و انتظامی ستاد مقابله با کرونا در آذربایجان غربی