مراسم تجلیل از خبرنگاران شهرستان خوی بمناسبت روز خبرنگار

به گزارش روابط عمومی فرمانداری خوی، مراسم تجلیل از خبرنگاران شهرستان خوی بمناسبت روز خبرنگار برگزار شد.