بازدید فرماندار ویژه شهرستان خوی از طرح های خود اشتغالی و کارآفرینی روستایی

به گزارش روابط عمومی فرمانداری خوی،حسین عباسی فرماندار ویژه شهرستان خوی از طرح های خود اشتغالی و کارآفرینی روستایی بازدید نمود.