بازدید فرماندار ویژه شهرستان خوی از اداره ثبت احوال شهر ایواوغلی

به گزارش روابط عمومی فرمانداری خوی، حسین عباسی فرماندار ویژه شهرستان خوی از اداره ثبت احوال شهر ایواوغلی بازدید نمود.