برگزاری مراسم تودیع و معارفه رئیس امور منابع آب شهرستان خوی

به گزارش روابط عمومی فرمانداری خوی، با حضور معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان خوی و مدیرعامل آب منطقه ای استان مراسم تودیع و معارفه رئیس امور منابع آب برگزار شد.

در این مراسم از آقای علیلو رئیس قبلی تجلیل و آقای علی نقی کرامتی بعنوان رئیس امور منابع آب شهرستان خوی معرفی شد.