برگزاری جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر

به گزارش روابط عمومی فرمانداری ویژه خوی، جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر به ریاست فرماندار ویژه شهرستان خوی و با حضور اعضای این شورا برگزار گردید.
حسین عباسی در این جلسه با اشاره به سهولت دسترسی به مواد مخدر در مناطق کمتر توسعه یافته و حاشیه ی شهرها، توجه ویژه و بیش از پیش نیروی انتظامی را به این مناطق خواستار شد. 
وی در ادامه با بیان اهمیت امر آموزش دانش آموزان درخصوص مضرات این افیون خانمان سوز، بر نقش پر رنگ آموزش و پرورش در افزایش مهارت های زندگی و کاهش چشمگیر ترویج اعتیاد در میان دانش آموزان تاکید کرد.
فرماندار ویژه خوی در پایان جلسه در راستای تسریع در عملیاتی شدن مصوبات جلسات شورای مبارزه با مواد مخدر، دستور تشکیل جلسات این شورا را بصورت میدانی و در مناطق محروم صادر نمود.