حضور محمدمهدی شهریاری استاندار آذربایجان غربی در محل سامانه سامد پاسخگوی سوالات مردمی

محمدمهدی شهریاری استاندار آذربایجان غربی روز شنبه یکم شهریور از ساعت ۱۱.۳۰ الی ۱۳ در محل سامانه سامد پاسخگوی سوالات مردمی خواهد بود