خوی لرزید

گزارش مقدماتی زمین‌لرزه

🔹 بزرگی: 4.4
 محل وقوع: استان آذربایجان غربی - حوالی خوی
 تاریخ و زمان وقوع به وقت محلی: 1399/01/07 10:09:18
طول جغرافیایی: 44.74
عرض جغرافیایی: 38.54
عمق زمین‌لرزه: 10 کیلومتر

🔹 نزدیک‌ترین شهرها:
18 کیلومتری خوی (آذربایجان غربی)
30 کیلومتری قطور (آذربایجان غربی)
35 کیلومتری زرآباد (آذربایجان غربی)
     
🔹 نزدیکترین مراکز استان:
113 کیلومتری ارومیه
144 کیلومتری تبریز