معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان خوی: احیای نهرهای سنتی و احداث سدهای انحرافی از مهمترین راهکارهای افزایش سطح آبهای زیرزمینی می باشد.

معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان خوی: احیای نهرهای سنتی و احداث سدهای انحرافی از مهمترین راهکارهای افزایش سطح آبهای زیرزمینی می باشد.
جلسه شورای حفاظت ازمنابع آب

به گزارش روابط عمومی فرمانداری خوی، جلسه شورای حفاظت ازمنابع آب با حضور معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان خوی و اعضای این شورا برگزار شد.
سید محمد عابدی در این جلسه  به راهکارهای افزایش سطح آبهای زیرزمینی اشاره کرد و افزود: احیای نهرهای سنتی، احداث سدهای انحرافی، آبیاری تحت فشار، تغییر الگوی کشت از مهمترین راهکارهای افزایش سطح آبهای زیرزمینی می باشد.
وی در ادامه از  نصب 21 مورد کنتور هوشمند حجمی خبر داد و افزود: در این مدت همچنین 26 حلقه چاه غیرمجاز پر  و 13 اخطاریه برای اضافه برداشت چاه های مجاز صادر شده است.