برگزاری راهپیمایی موتوری و خودرویی 22 بهمن در شهرستان خوی همزمان با سراسر کشور

به گزارش روابط عمومی فرمانداری خوی، راهپیمایی موتوری و خودرویی 22 بهمن در شهرستان خوی همزمان با سراسر کشور برگزار شد.