بازدید فرماندار شهرستان خوی از طرح فاصله گذاری اجتماعی

به گزارش روابط عمومی فرمانداری خوی، فرماندار  شهرستان خوی از طرح فاصله گذاری اجتماعی در همه ی مبادی ورودی و خروجی، پارک ها و تفرجگاه ها بازدید نمود.

سید محمد عابدی ضمن قدردانی از  همراهی مردم در اجرای طرح فاصله گذاری اجتماعی از مردم خواست تا در روز طبیعت در خانه های خود بمانند.