بازدید معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان خوی از واحد تولید درب و پنجره UPVC و صدور دستور برای رفع موانع صادرات این واحد تولیدی

به گزارش روابط عمومی فرمانداری خوی، معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان خوی از واحد تولید درب و پنجره UPVC بازدید و دستور رفع موانع صادرات این واحد تولیدی را صادر نمود.