بهره برداری از یازدهمین سامانه ضد تگرگ با حضور فرماندار ویژه شهرستان خوی

به گزارش روابط عمومی فرمانداری خوی، یازدهمین سامانه ضد تگرگ در شهرستان خوی با حضور فرماندار در بخش صفائیه به بهره برداری رسید.