ابلاغ تغییر ساعت فعالیت ادارات آذربایجان غربی

کاظم خبازی معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری آذربایجان غربی:

بر اساس مصوبه هیات وزیران و در راستای مدیریت مصرف برق در فصل تابستان ساعات کار ادارات، شهرداری ها، بانک ها، دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی و نهادهای عمومی و غیر دولتی در آذربایجان غربی از زمان ابلاغ این بخشنامه در طول ایام هفته از ۷ صبح شروع و تا ۱۳ خاتمه می یابد.

پنجشنبه ها نیز از تاریخ ابلاغ این بخشنامه تا پایان مرداد ماه سالجاری تعطیل اعلام می شود.

تمام سیستم های برقی از ساعت مذکور در بند نخست توسط سازمانهای ذیربط قطع گردد و در صورت عدم رعایت این بند شرکت های توزیع برق موظف به قطع برق خواهند بود.