برگزاری جلسه شورای اسلامی شهر با حضور معاون استاندار و فرماندار شهرستان خوی با محوریت بررسی مسائل و مشکلات شهری

به گزارش روابط عمومی فرمانداری خوی، جلسه شورای اسلامی شهر  با حضور معاون استاندار و فرماندار شهرستان خوی با محوریت بررسی مسائل و مشکلات شهری برگزار شد.