برگزاری سومین نشست هم اندیشی سازمان های مردم نهاد با فرماندار شهرستان خوی

به گزارش روابط عمومی فرمانداری خوی، سومین نشست هم اندیشی سازمان های مردم نهاد با معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان خوی برگزار شد.
در این نشست سید محمدعابدی  به نقش سازمان های مردم نهاد در پیشرفت کشورها اشاره کرد و افزود: در دنیای نوین امروز سمن ها نقشی اساسی در پیشرفت کشورها دارند و با کمک کردن به دولتها می توانند زمینه پیشرفت را فراهم نمایند.
وی در ادامه بهری گیری از نظرات نخبگان در توسعه شهرستان را امری ضروری دانست و افزود: همه گروه ها و صاحب نظران فکر و اندیشه در راستای رشد و توسعه شهرستان پیشنهادات، انتقادات و نظرات خود را که هدف برگزاری این نشست ها نیز می باشند،  ارائه نمایند.
معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان خوی با اشاره به ظرفیت ها و پتانسیل های توسعه شهرستان خوی اظهار داشت: وجود مرز زمینی و ریلی با کشور ترکیه یکی از ظرفیت های مهم تجاری شهرستان خوی می باشد و با توجه به هدف گذاری دو کشور ایران و ترکیه بر افزایش مبادلات تجاری تا سقف 30 میلیارد دلار در سال، پایانه رازی نقش اساسی در انجام این مبادلات و توسعه شهرستان خواهد داشت.
در ادامه مدیران عامل سمن ها گزارشی از عملکرد خود را برای معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان خوی ارائه نمودند.