اطلاعیه

با توجه به اینکه وضعیت شهرهای بوکان، ماکو، چالدران، چایپاره، شوط،پیرانشهر،سردشت و پلدشت #آبی و شهرهای ارومیه، اشنویه، میاندوآب، نقده، تکاب، مهاباد، شاهین دژ، خوی و سلماس از تاریخ ۲۷ دی ماه بصورت #زرد خواهد بود.

 لذا ضمن قدردانی از همکاری و همراهی مردم عزیز در رعایت دستورالعمل های بهداشتی و اجرای محدودیت های هوشمند، فرمانداران و مدیران دستگاه های مرتبط نسبت به اجرای محدودیتهای ابلاغی ستاد ملی کرونا از جمله دورکاری ادارات، تردد خودروها و ... متناسب با وضعیت شهرها، اقدام نمایند.

کمیته امنیتی،اجتماعی و انتظامی ستاد مقابله با کرونا در آذربایجان غربی