بازدید سرپرست فرمانداری شهرستان خوی از محل برگزاری آزمون سراسری ارشد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری خوی، تیموری سرپرست معاونت استانداری و فرمانداری ویژه شهرستان خوی از  محل برگزاری آزمون سراسری ارشد بازدید نمود.