برگزاری همایش شوراهای اسلامی شهر و روستای شهرستان خوی به مناسبت روز شورا

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان خوی، با حضورمعاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان خوی و اعضای شوراهای شهر و روستا همایش روز شوراها برگزار شد.

سیدمحمد عابدی در این همایش ضمن تبریک روز شورا مردم را یکی از ارکان نظام جمهوری اسلامی عنوان کرد و افزود: شوراهای اسلامی تحقق مردم سالاری در نظام اسلامی می باشد.

معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان خوی شوراهای اسلامی را از اولین پیوندهای میان مردم و دولت دانست و افزود: شوراهای اسلامی می توانند با انعکاس نظرات و پیشنهادات مردم نقش موثری در توسعه شهرها و روستاها ایفا نمایند.

سیدمحمدعابدی در ادامه بر آگاهی شوراها از قوانین و وظایف شوراهای اسلامی  شهر و روستا تاکید نمود.