با حکم استاندار آذربایجان غربی سرپرست فرمانداری شهرستان خوی منصوب شد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری خوی، محمد مهدی شهریاری استاندار آذربایجان غربی طی حکمی دکتر امیر تیموری معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی فرمانداری را با حفظ سمت بعنوان سرپرست فرمانداری شهرستان خوی منصوب کرد.