بازدید فرماندار شهرستان خوی از واحد تولید ماسک

به گزارش روابط عمومی فرمانداری خوی، حسین عباسی معاون استاندار و فرماندار شهرستان خوی با حضور در واحد تولید ماسک ضمن بازدید از دست اندرکاران این واحد در تامین ماسک مورد نیاز شهرستان قدردانی نمود.

گفتنی است این واحد تولیدی با اشتغالزایی ۴۰ نفر روزانه ۵۰ هزار عدد ماسک تولید میکند.