افتتاح کارگاه تراشکاری و تولید قطعات خودرو

به گزارش روابط عمومی فرمانداری خوی، کارگاه تراشکاری و تولید قطعات خودرو با حضور معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان خوی در دانشگاه آزاد اسلامی افتتاح شد.
سیدمحمدعابدی فرماندار شهرستان خوی در این مراسم به نقش دانشگاه ها در توسعه کشورها اشاره کرد و افزود: دانشگاه ها  میتوانند در جنگ اقتصادی که استکبار جهانی به رهبری آمریکا علیه نظام جمهوری اسلامی تحمیل نموده است با تولیدات علمی و صنعتی نقش مهمی در خنثی کردن تحریم ها ایفا نمایند.
وی در ادامه عامل توسعه کشورها در دهه های گذشته را ثروت و نیروی انسانی عنوان کرد و افزود:  امروز خلاقیت و نوآوری دو مولفه اصلی در پیشرفت کشورها میباشد و باید به این دو مولفه توجه ویژه شود.
فرماندار شهرستان خوی افتتاح کارگاه تراشکاری و تولید قطعات خودرو را نمونه بارز  حلقه ارتباط بین صنعت و دانشگاه دانست و افزود: ارتباط میان صنعت و دانشگاه  تاثیر بسزایی  در اشتغالزایی در سطح جامعه خواهد داشت.