غرس نهال توسط معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان خوی

به گزارش روابط عمومی فرمانداری خوی، فرماندار شهرستان خوی  مناسبت روز درختکاری و هفته منابع طبیعی یک اصله نهال غرس نمود.