امضاء دفتر یادبود فرمانداری شهرستان خوی توسط سفیر ترکیه در ایران

به گزارش روابط عمومی فرمانداری خوی، "دریا اورس"  سفیر ترکیه در ایران در بدو ورود به فرمانداری خوی و استقبال توسط سید محمد عابدی دفتر یادبود این فرمانداری را امضا نمود.

گفتنی است سفیر ترکیه در ایران جهت شرکت در پنجمین همایش بین المللی شمس و مولانا در شهرستان خوی حضور یافته است.