دیدار چهره به چهره معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان خوی با مردم و صاحبان کسب و کار در بازار سنتی و نظارت بر نحوه اجرای پروتکل های بهداشتی

به گزارش روابط عمومی فرمانداری خوی، معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان خوی چهره به چره با مردم و صاحبان کسب و کار در بازار سنتی دیدار و بر نحوه اجرای پروتکل های بهداشتی نظارت نمود.