برگزاری جلسه شورای اقامه نماز شهرستان خوی

جلسه شورای اقامه نماز شهرستان خوی با حضور امام جمعه، معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان خوی  و اعضای این شورا برگزار گردید.
در این جلسه بر هرچه باشکوه برگزار شدن آیین عبادی سیاسی نماز جمعه تاکید و راهکارهای آن مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
 در پایان جلسه آقای حاج جواد طبقی به عنوان مسئول جدید ستاد اقامه نماز جمعه شهرستان خوی معرفی و از تلاش های آقای حاج ولی نوروزی تقدیر شد.