همزمان با سفر رئیس جمهور به استان آذربایجان غربی سد انحرافی و شبکه بویلاپوش در شهرستان خوی به بهره برداری رسید

به گزارش روابط عمومی فرمانداری خوی، همزمان با سفر رئیس جمهور به استان آذربایجان غربی سد انحرافی و شبکه بویلاپوش در شهرستان خوی با اعتبار  ۵۶۸ میلیارد ریال به بهره برداری رسید.

گفتنی است این سد آب مورد نیاز 20 روستای منطقه و 6500 هکتار از اراضی کشاورزی را از طریق 60 کیلومتر کانال تامین و سالانه 200 میلیون متر مکعب آب را از رودخانه قطور جمع آوری می کند.