برگزاری جلسه کمیته برنامه ریزی شهرستان خوی

به گزارش روابط عمومی فرمانداری خوی، جلسه کمیته برنامه ریزی با حضور سید محمد عابدی معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان خوی و اعضای این کمیته برگزار شد.

فرماندار و رئیس کمیته برنامه ریزی شهرستان خوی در این جلسه به منابع توزیع اعتبارات در استان اشاره کرد و افزود: تملک دارائی های سرمایه ای استانی، قانون استفاده متوازن از امکانات کشور،  ‌سه درصد (3%) درآمد حاصل از صادرات نفت خام و گاز طبیعی، مالیات بر ارزش افزوده  و تکمیل راه های روستایی از منابع توزیع اعتبارات در استان می باشد که در ۲۱ فصل تخصیص میابد.

وی در ادامه به الویت اختصاص اعتبار در استان و شهرستان اشاره کرد و افزود: زمینه سازی جهت تحرک بخشیدن به اقتصاد مناطق کمتر توسعه یافته و پروژه های نیمه تمام در  الویت اختصاص قرار دارند.

معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان خوی به اختصاص ۵۷ میلیارد تومان اعتبار به شهرستان اشاره کرد و افزود: با توجه به پایین بودن شاخص راه های روستایی در شهرستان  تکمیل این راه ها  جهت توسعه متوازن و رفع محرومیت در الویت قرار  دارند.

در ادامه این جلسه اختصاص اعتبارات در سر فصل های مختلف مورد بحث و بررسی قرار گرفت.