برگزاری جلسه کارگروه مدیریت مخاطرات طبیعی شهرستان خوی

به گزارش روابط عمومی فرمانداری خوی، جلسه کارگروه مدیریت مخاطرات طبیعی به ریاست فرماندار شهرستان خوی و با حضور اعضای این کارگروه برگزار شد.

حسین عباسی در این جلسه با بیان اینکه ۶۸درصد مردم شهرستان خوی تحت پوشش خدمات شرکت آب و فاضلاب قرار دارند اظهار داشت: متاسفانه ۲۴۰۰ خانوار از این خدمات استفاده نمیکنند که نهادهای مرتبط باید اقدامات لازم را در این راستا انجام نمایند.

وی در ادامه بر لزوم ساماندهی خودروهای لجن کش و تانکرهای غیرمجازحمل فاضلاب درونشهری تاکید کرد و افزود: با ساماندهی و نظارت دقیق برفعالیت خودروهای لجن کش و تانکرهای غیرمجاز حمل فاضلاب از فعالیت های مخرب زیست محیطی احتمالی آنها جلوگیری میشود و این کار کمکی بزرگی برای بهداشت شهر و شهروندان است‌‌.

فرماندار شهرستان خوی با اشاره به بکارگیری پساب های تصفیه شده خانگی و صنعتی به منظور آبیاری محصولات زراعی، کشاورزی، فضای سبز شهری و توسعه جنگل ها اظهار داشت: یکی از روشهای موثر برای کاهش فشار بر منابع آب زیرزمینی استفاده از پساب های تصفیه شده خانگی و صنعتی است که دستگاه های اجرایی مرتبط پیشنهادهای خود را در این راستا برای بررسی و تصویب به این کارگروه اعلام نمایند.