اطلاعیه

پیرو مصوبه ستاد استانی مبارزه با کرونا،  با توجه به شیوع بیماری کرونا و وضعیت قرمز شهرستان خوی جهت حفظ سلامتی کارکنان و نیز ارباب رجوع در ادارات، بانک ها و سازمان ها، ضروری است تمامی کارکنان در محل خدمت از ماسک استفاده نموده و از ورود افراد و ارباب رجوع به ادارات و سازمان ها بدون ماسک اکیدا خودداری نمایند.