بازدید فرماندار ویژه شهرستان خوی از محل ثبت نام شورای اسلامی روستاهای بخش مرکزی

به گزارش روابط عمومی فرمانداری خوی، حسین عباسی فرماندار ویژه شهرستان خوی از محل ثبت نام شورای اسلامی روستاهای بخش مرکزی بازدید نمود.